top of page

Sikringsskap

Sikringsskapet er hjertet i det elektriske anlegget ditt. Sikringene i sikringsskapet skal sikre at kabler ikke blir overbelastet slik at disse blir varme og kan forårsake skade på bygningsmasse. Nyere sikringer skal også sikre at det ikke går feilstrømmer i deler av anlegget som ikke skal ha strøm. Disse kalles jordfeilautomater og er en vesentlig oppgradering fra sikringer som ikke har dette innebygget. Å ha sikringer som oppfyller disse vilkårene er derfor en av de viktigste investeringene du kan gjøre for egen bolig. 

Ulike sikringsskap

Vi deler gjerne inn sikringsskap i 3 ulike kategorier: 

UZ-elementer (Skrusikringer)

Hvis du har skrusikringer i ditt anlegg anbefaler vi at du oppgraderer disse til mer moderne sikringer.  Skrusikringene har ikke de samme sikkerhetsfunksjonene som nyere sikringer, og de er svært varierende i hvor mye strøm de slipper igjennom. Ofte har bygg fra denne tidsperioden også historisk sett noe underdimensjonert ledningsnett, med litt for lite tverrsnitt på lederne. Kombinerer du da for høyt strømtrekk med for små kabler så blir anlegget raskere utslitt, da varmen i lederne kan få isolasjonen rundt til å bli sprø. Dette kan resultere i isolasjonssvikt, og varmgang i anlegget. 

Eldre automatsikringer, en og fler-faset

De som har disse sikringene, og som ikke har inngående kjennskap til elektriske anlegg, kan få en "falsk" trygghet om at de har et tipp topp  elektrisk anlegg utelukkende basert på at de ikke har skrusikringer. Automatsikringer med og uten jordfeilbryter kan også se veldig like ut. Jordfeilbryteren er livsviktig!  

Jordfeilautomater (kombiautomater)

Det ble først krav til at elektriske installasjoner på baderom og installasjoner utendørs skulle ha jordfeilbryter. Senere, på tidlig 2000 tallet, ble det påbudt at samtlige forbrukskurser i private hjem skal ha jordfeilbryter. Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, men det anbefales på sterkeste å ha dette på plass i anlegget sitt. 

bottom of page