top of page

Elektrikervakt

Strømbrudd? Varmgang eller branntilløp? Av og til så trenger du en elektriker med en eneste gang. Vi leverer elektrikervakt i hele Oslo og store deler av Viken til uslåelig pris og service. Er du på jakt etter en billig elektriker for døgnvakt? Ring oss!

Se også tips og triks til feilsøking lengre ned på siden.

Gratis vakttelefon!

22 715 222

noun_Phone_1801162.png

Utrykking inkludert 0,5t 

3000,-*

Fra kun kr

*På grunn av at våre billige vaktpriser er det samme som konkurrenter tar for vanlig arbeid på dagtid, forbeholder vi oss retten til å ikke påta oss en vaktutrykning dersom vi mener det ikke er et såpass alvorlig problem at det ikke kan løses på vanlig dagtid. Tilleggsgebyrer kan påløpe dersom kunde uavhengig av dette ønsker en utrykning. Priser eks.mva. 

Når bør du kontakte en vakttjeneste? 

Du mister strømmen i hele eller deler av anlegget ditt, uten at noen av sikringene har løst ut.

Hvorfor? 

Fordi sikringene er der for å beskytte anlegget ditt mot feil. Dersom en sikring løser ut, vet vi at det er feil på denne kursen og feilen er uskadeliggjort ved at sikringen løste ut. Dersom du mister strøm uten at noen sikringer løser ut, kan dette være tegn på noe mer alvorlig, og deler av anlegget som fortsatt er spenningssatt kan være farlig for liv og helse, og kan forårsake brann. 

Dette er ikke noe som bør vente til neste dag.

Lyset blinker litt av og på. Eller lyset ser ut til å lyse med "halv styrke". Deler av anlegget ser ut til å ikke ha strøm.

Hvorfor? 

Dette kan tyde på varmgang eller andre feil på tilførselssiden av anlegget ditt. Typisk en inntakssikring eller hovedsikring, men kan også være feil i selve sikringsskapet. Åpne sikringsskapet og lukt deg frem om du oppdager noe rart, varmgang i elektrisk anlegg har en veldig distinkt lukt som du merker raskt. Vær varsom med å ikke ta på eller klusse for mye inne i sikringsskapet dersom du mistenker fare. Få en elektriker til å komme å foreta målinger. Dette er ikke noe som bør vente til neste dag. 

Det lukter svidd eller "rart" nært fastmontert elektrisk utstyr.

Hvorfor? 

Dersom det er noe du sev har plugget i, som for eksempel em varmeovn eller en vifte, så plugg denne ut igjen og se om problemet forsvinner. Dersom det er i fastmontert utstyr, så vær rask med å skru av sikringen til det berørte området. Se om problemet forsvinner, og ring en elektriker. Dersom lukten ble borte når du skrudde av sikringen kan det godt være  mulig å vente til neste dag med å få det utbedret, om du er helt sikker på at du tok strømmen til det aktuelle området. Men vi vil aller helst at du ringer oss for å være helt sikker. Å husk; det er helt gratis!

Sikring slår ut og vil ikke opp igjen.

Hvorfor? 

Dersom det er snakk om en del av anlegget som ikke må ha strøm, så kan dette sikkert vente til vanlig dagtid. Men ofte kan det være snakk om både kjøleskap og frysere som det ikke alltid er like enkelt å strekke en skjøteledning til. Ring oss for problemløsning og feilsøking over telefon, så kan vi få booket inn en vanlig time til deg på dagtid, helst dagen etter! 

bottom of page