top of page

Bedrifter og borettslag

For bedrifter og borettslag ser vi at tilgjengelighet og kort ventetid fra oss er egenskaper som er viktig for våre kunder. Både for å opprettholde drift såvel som et velfungerende arbeids og bomiljø. I tillegg er våre kunder trygge på at vi jobber innenfor avtalte rammer og leverer god og oversiktlig dokumentasjon.

Bedrifter

Det er en ekstra god sikkerhet å ha dyktige fagfolk tilgjengelig med ett tastetrykk. Mange bedrifter er avhengig av oppetid, og stans i drift er alltid dårlig business. 

Da er det greit å vite at Visjonel AS har elektrikere som vil være raskt ute for å fikse problemer du måtte ha. Enten de er akutte, eller en del av rehabilitering eller planlagte oppgraderinger. Ved bruk at Visjonel AS vil du som bedriftskunde få:

  • Gode trasparente priser på timearbeid og materiell

  • Oppmøte-garanti innenfor gitte tidsrammer

  • Oversiktlig teknisk dokumentasjon og detaljerte ordreoversikter

Når kunden virkelig er i fokus

Vi er heldig som har såpass mange bedriftskunder som vi har. De fleste av våre bedriftskunder kommer fra anbefaling av andre bedrifter, eller kunder som anbefaler oss til sin arbeidsgiver. Dette er en luksus vi ikke tar lett på. Det største komplementet vi får, er når fornøyde kunder enten bruker oss igjen, eller anbefaler oss videre. 

Våre bedriftskunder nyter også godt av at vi kan komme veldig raskt, uten at dette koster ekstra, at vi sammen med kunden går igjennom ulike løsninger og kommer frem til hva som passer best for hvert unike oppdrag og at vi sammen ser på muligheter for innsparing for de ulike løsningene vi velger. Det er ikke alltid kunden vet at de kanskje kan klare seg med mindre omfattende arbeid for å oppnå det samme. Her vil vi opptre som en konsulent for våre kunder, uten at de skal trenge å betale ekstra.  

Borettslag og Sameier

Som styre i et borettslag eller sameie er det deres oppgave å drifte og forvalte fellesskapets verdier på en god måte. En av måtene dette blir gjort på, er å ha gode vedlikeholdsplaner for byggene og ha samarbeidspartnere som en kan stole på. Visjonel AS er en slik samarbeidspartner. Vi vil strebe for å gjøre en så god jobb for deres sameie, at dere aldri vil finne på å bytte aktør. 

Vi tilbyr dere:

  • Gode trasparente priser på timearbeid og materiell

  • Oppmøte-garanti innenfor gitte tidsrammer

  • Sameiets rabatter gjelder også alle beboere privat!

  • Utarbeiding og oppfølging av IK-elektro

  • Oversiktlig teknisk dokumentasjon og detaljerte ordreoversikter

IK systemer

Et hvert borettslag eller sameie er pålagt av myndighetene å føre et internkontrollsystem. Ved IK-elektro kan Visjonel AS bistå med kartlegging, planlegging og utføring av IK arbeid for ditt sameie. I dette arbeidet er det også naturlig å innarbeide styrets vedlikehold og oppgraderingsbehov. Her er det mange som kaster bort tid og penger på konsulenter som hjelper til med dette. Det er ikke nødvendig. Med en god samarbeidspartner som Visjonel AS, vil vi bistå med fornuftige vedlikeholdsplaner som passer budsjett og målsetting for deres bygg. Vi legger en 5 eller 10 års plan på FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) for deres elektriske anlegg. 

Vedlikehold og etterslep

Det er mange gamle bygårder i Oslo og omegn, som har mye etterslep på vedlikehold og oppgraderinger på det elektriske anlegget. Mange av disse på grunn av årevis med manglene planlegging og neglisjering. Mange kommer til det punktet at nesten hele anlegget må skrotes, og bygges på nytt. Dette er kostbart, og blir ofte en stor engangskostnad å ta. Slikt kan unngås ved å ha en god samarbeidspartner som tilrettelegger og planlegger utbedringer sammen med dere. 

Dette er spesielt i vinden i disse dager, da flere og flere sameier ser seg nødt til å tilrettelegge for el-bil lading i sine anlegg. Her er det ofte for dårlig kapasitet og standard for å få dette inn uten større inngrep i det eksisterende anlegget. Heldigvis har vi samarbeidspartnere på ladestasjoner, og har hatt flere større prosjekter i Oslo. Dette gjør oss til den prefererte aktøren til sameier som trenger lading, da vi sammen finner løsninger som er skreddersydd deres anlegg. Les mer om el-bil lading her. 

Trygghet

Dersom noe akutt skulle skje med det elektriske anlegget har de fleste elektrikerselskaper i Oslo en vaktordning. Da tar de seg godt betalt for å rykke ut på nød/hasteoppdrag, for å fikse problemet med en gang. Dette skaper ofte trøbbel med forsikringsselskaper som kan stille spørsmål om hvor "akutt" dette var, og om noe kunne blitt gjort senere etc. 

Dette har vi løst på følgende måte:

Borettslag og sameier som har rammeavtale med oss, tilbyr vi kostnadsfri vaktutrykninger mot et fast årlig gebyr, basert på hvor mange boenheter samt størrelse og alder på bygningsmassen med tilhørende elektrisk anlegg. Da betaler dere ingenting(!) for at elektrikeren rykker ut, når som helst på døgnet, og ordner problemet. Vil dere vite mer om denne ordningen kontakt oss.

bottom of page