Trygghet

Dersom noe akutt skulle skje med det elektriske anlegget har de fleste elektrikerselskaper i Oslo en vaktordning. Da tar de seg godt betalt for å rykke ut på nød/hasteoppdrag, for å fikse problemet med en gang. Dette skaper ofte trøbbel med forsikringsselskaper som kan stille spørsmål om hvor "akutt" dette var, og om noe kunne blitt gjort senere etc. 

Dette har vi løst på følgende måte:

Borettslag og sameier som har rammeavtale med oss, tilbyr vi kostnadsfri vaktutrykninger mot et fast årlig gebyr, basert på hvor mange boenheter samt størrelse og alder på bygningsmassen med tilhørende elektrisk anlegg. Da betaler dere ingenting(!) for at elektrikeren rykker ut, når som helst på døgnet, og ordner problemet. Vil dere vite mer om denne ordningen kontakt oss.

Vedlikehold og etterslep

Det er mange gamle bygårder i Oslo og omegn, som har mye etterslep på vedlikehold og oppgraderinger på det elektriske anlegget. Mange av disse på grunn av årevis med manglene planlegging og neglisjering. Mange kommer til det punktet at nesten hele anlegget må skrotes, og bygges på nytt. Dette er kostbart, og blir ofte en stor engangskostnad å ta. Slikt kan unngås ved å ha en god samarbeidspartner som tilrettelegger og planlegger utbedringer sammen med dere. 

Dette er spesielt i vinden i disse dager, da flere og flere sameier ser seg nødt til å tilrettelegge for el-bil lading i sine anlegg. Her er det ofte for dårlig kapasitet og standard for å få dette inn uten større inngrep i det eksisterende anlegget. Heldigvis har vi samarbeidspartnere på ladestasjoner, og har hatt flere større prosjekter i Oslo. Dette gjør oss til den prefererte aktøren til sameier som trenger lading, da vi sammen finner løsninger som er skreddersydd deres anlegg. Les mer om el-bil lading her. 

IK systemer

Et hvert borettslag eller sameie er pålagt av myndighetene å føre et internkontrollsystem. Ved IK-elektro kan Visjonel AS bistå med kartlegging, planlegging og utføring av IK arbeid for ditt sameie. I dette arbeidet er det også naturlig å innarbeide styrets vedlikehold og oppgraderingsbehov. Her er det mange som kaster bort tid og penger på konsulenter som hjelper til med dette. Det er ikke nødvendig. Med en god samarbeidspartner som Visjonel AS, vil vi bistå med fornuftige vedlikeholdsplaner som passer budsjett og målsetting for deres bygg. Vi legger en 5 eller 10 års plan på FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) for deres elektriske anlegg. 

Som styre i et borettslag eller sameie er det deres oppgave å drifte og forvalte fellesskapets verdier på en god måte. En av måtene dette blir gjort på, er å ha gode vedlikeholdsplaner for bygningen(e) og ha samarbeidspartnere som en kan stole på. 

Visjonel AS er en slik samarbeidspartner. Vi vil strebe for å gjøre en så god jobb for deres sameie, at dere aldri vil finne på å bytte aktør. 

Vi tilbyr dere:

  • Gode priser på timearbeid og materiell

  • Sameiets rabatter gjelder også alle beboerene privat

  • Bistand med utarbeiding og utføring av vedlikeholdsplaner og IK

  • Kostnadsfri utrykning og arbeidstimer ved strømbrudd / akutte feil! 

Borettslag og

sameier

elektriker anbefaling
elektriker oslo
elektriker oslo
  • Twitter - Black Circle
  • Black Facebook Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon

Visjonel AS Selma Ellefsensvei 2, 0581 Oslo Norway